Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος της ομάδας είναι ο κύριος Μαντάς Βασίλειος.