Γενικος Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας της ομάδας είναι ο κύριος  Μουζάκης Σωτήριος.