Ταμίας

Ταμίας της ομάδας είναι ο κύριος Αθανασίου Φώτιος.