Γενικός Αρχηγός

Γενικός Αρχηγός της ομάδας είναι ο κύριος  Κλουβιδάκης Μάρκος