Πρόεδρος

Πρόεδρος της ομάδας ειναι ο κυριος Δεδες Γεώργιος .